Search

2019. gada jūlijā SIA eMobility kopā ar sadarbības partneriem LLU un SIA “Lesla Latvia” uzsāk praktiskas ievirzes pētījumu ERAF finansēta projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” realizāciju. Šī projekta ietvaros divu gadu laikā paredzēts izstrādāt tehnoloģiju, kas ļaus nodrošināt elektrisko sabiedrisko transporta autobusu enerģijas vajadzības salona apsildei, neizmantojot fosilo kurināmo un nepalielinot elektrisko bateriju kapacitāti. Siltuma enerģiju plānots uzkrāt siltuma akumulatoros un atjaunot izmantojot bezvadu uzlādes iespējas pasažieru pieturās.

Projektā risināmā problēma atbilst Latvijas noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem un izaugsmes prioritātēm: viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas un viedā enerģētika.

Projekts sniegs ieguldījumu RIS3 noteiktajās prioritātēs:

  • 3.prioritāte – Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu, alternatīvo energoresursu izmantošanu u.c. risinājumus
  • 6.prioritāte – Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā: viedās enerģētikas un IKT nozaru attīstības vajadzībām.

Ieviešot pasažieru pārvadājumos elektroautobusus, pasažieri un pilsētu iedzīvotāji varēs izbaudīt klusu, komfortablu un videi draudzīgu pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, kā arī tīrāku gaisu pilsētas centrā. Siltuma akumulatoru sistēma, kas tiks izmantota pilsētas sabiedriskajā transportā, aizstās noteiktu daudzumu naftas un citu energoresursu patēriņu, tādejādi samazinot CO2 emisijas, kas nenonāks nākotnes pilsētu gaisā.

Projekta realizēšanai paredzēts veikt 8 aktivitātes, pirmajās tiks pētīta enerģijas plūsma elektroautobusā tā maršruta veikšanas gaitā, noteikta apsildei nepieciešamā jauda, pētītas siltuma akumulatoru izmantošanas iespējas, to bezvadu uzlādes iespējas, tālāk tiks izstrādāts to eksperimentāls modelis, beigu aktivitātes ietver sevī izstrādāto prototipu integrāciju elektriskajā autobusā un to darbības izpēti reālos apstākļos. Paredzētas arī zinātniskās publikācijas un dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Dotajā brīdī projekta ietvaros norisinās analītiskais darbs un pētījumi, kā arī sagatavota infrastruktūra, lai izveidotu bāzi turpmākiem eksperimentālajiem pētījumiem, kas īpaši intensīvi norisināsies gada aukstākajā periodā, t.i. vēla rudens un ziemas mēnešos, kad ir vislielākā nepieciešamība pēc elektroautobusu salona apsildes.

Publicēts: 02/07/2019

SIA eMobility kopīgi ar sadarbības partneriem turpinās ERAF projekta “Sabiedriska elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” realizācija (trešais progresa ziņojums).

SIA EMOBILITY KOPĪGI AR SADARBĪBAS PARTNERIEM TURPINĀS ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJA (CETURTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

Ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājuma sabiedriskajam elektrotransportam izstrāde

Uzsākta ERAF projekta realizācija sadarbībā ar LLU

SIA eMobility LIAA vaucers

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” piektās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA EMOBILITY TURPINA ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJU (PIEKTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” sestā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA eMobility veic vaučeru projekta īstenošanu

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” ietvaros paveikts sekojošais: