Search

31.08.2020

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” piektās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

 

  • eMobility ir pabeidzis pētījuma piekto ceturksni (01.06.2020-31.08.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.
  • Šajā laikā uzņēmums ir turpinājis pētījumus, cenšoties atgūt iekavētos darbus, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējā ceturksnī. Kā tika prognozēts iepriekšējā ceturkšņa atskaitē, būs nepieciešama projekta pagarināšana par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām, jo Covid-19 pandēmija nav beigusies un uzņēmums lielā mērā turpina darbu attālināti, ievērojot sociālās distancēšanās norādījumus.
  • Šajā ceturksnī uzņēmums ir arī veicis sagatavošanos nākamās aktivitātes īstenošainai – apsildes risinājuma integrācijai elektriskajā autobusā.
  • Uzņēmums ir pabeidzis pētījumus par siltuma baterijas izstrādes iespējām elektriskā autobusa pielietojumam. Savukārt pētījumā par elektrisko autobusu un to elektropadeves risinājumu iekļaušanu gudrajās pilsētās, nākamo fāzi plānots uzsākt 2020. gada rudenī, iestājoties aukstākam laikam.

 

Par projektu:

  • Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.
  • Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

SIA eMobility kopīgi ar sadarbības partneriem turpinās ERAF projekta “Sabiedriska elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” realizācija (trešais progresa ziņojums).

SIA EMOBILITY KOPĪGI AR SADARBĪBAS PARTNERIEM TURPINĀS ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJA (CETURTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

Ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājuma sabiedriskajam elektrotransportam izstrāde

Uzsākta ERAF projekta realizācija sadarbībā ar LLU

SIA eMobility LIAA vaucers

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” piektās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA EMOBILITY TURPINA ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJU (PIEKTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” sestā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA eMobility veic vaučeru projekta īstenošanu

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” ietvaros paveikts sekojošais: