Search

26.02.2021

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” septītās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

 

  • eMobility ir pabeidzis pētījuma septīto ceturksni (01.12.2020.-01.03.2021.) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

 

  • Šajā ceturksnī uzņēmums sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti strādāja pie autobusa siltuma baterijas eksperimentālā modeļa izstrādes, kā arī turpinājās darbs pie apsildes risinājuma integrācijas elektriskajā mikroautobusā uzņēmuma struktūrvienībā Ogrē.
  • Eksperimentu ietvaros autobuss veica braucienus pa Ogres pilsētas autobusa maršrutiem, veicot apstāšanās pieturās un durvju vēršanu. Salonā tika izvietotas temperatūras mērierīces un tika savākti dati par temperatūras vērtībām un tās sadalījumu salonā maršruta laikā, izmantojot apsildes nodrošināšanai iebūvēto sistēmu ar siltuma akumulatoriem.

 

  • Sadarbībā ar zinātniekiem tika veikti pētījumi par gaisa plūsmām mikroautobusā, lai izplānotu optimālu apsildes sistēmas projektu. Ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus, uz nākamo periodu tika atlikti pētījumi ar fokusa grupu, lai apsildes sistēmas projektā ņemtu vērā autobusa pasažieru temperatūras izjūtu un attiecīgi uzlabotu pasažieru komfortu.

 

Par projektu:

  • Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar SIA e-Mobility un SIA Lesla Latvia.
  • Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168