Search

Uzņēmums “SIA eMobility ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.10.2019-31.12.2019) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laika posmā uzņēmums fokusējās uz aktivitāti, lai veiktu izpēti par nepieciešamajām izmaiņām autobusa konstrukcijā, lai būtu iespējams integrēt jauno apsildes risinājumu.  Galvenie uzdevumi šajā periodā bija konstrukcijas izpēte un testēšana, kā arī dokumnetālās bāzes izpēte, lai uzstādītais apsildes risinājums būtu saskaņā ar noteikumiem.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūlijā, un to plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Publicēts: 26.11.2019