Search

Latest news

SIA eMobility kopīgi ar sadarbības partneriem turpinās ERAF projekta “Sabiedriska elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” realizācija (trešais progresa ziņojums).

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”...

Read more

SIA EMOBILITY KOPĪGI AR SADARBĪBAS PARTNERIEM TURPINĀS ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJA (CETURTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”...

Read more

Ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājuma sabiedriskajam elektrotransportam izstrāde

Uzņēmums “SIA eMobility ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.10.2019-31.12.2019) pētniecības...

Read more

Uzsākta ERAF projekta realizācija sadarbībā ar LLU

2019. gada jūlijā SIA eMobility kopā ar sadarbības partneriem LLU...

Read more

SIA eMobility LIAA vaucers

Read more

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” piektās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

31.08.2020 ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma...

Read more

SIA EMOBILITY TURPINA ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJU (PIEKTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

30.11.2020 ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma...

Read more

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” sestā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

26.02.2021 ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma...

Read more

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

31.05.2021. ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma...

Read more

SIA eMobility veic vaučeru projekta īstenošanu

 Rīgā, 2021. gada 26. februārī. 2021. gada 21. janvārī ar...

Read more

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”...

Read more

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”...

Read more